5. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikleri. 28 - 29 Nisan 2011Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği ile ortaklaşa düzenlenen "5. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikleri" 28 - 29 Nisan 2011 tarihleri arasında Antalya - Türkiye " Cam Piramit " kongre ve fuar merkezinde gerçekleşecektir. Sempozyuma bildiri ile katılacakların, bildirilerini gönderme tarihi en son 15 Mart 2011 olarak belirlenmiştir.

5. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikleri duyurusu;

Çok değerli okurlarım ve Turizm Dünyasının değerli mensupları işte yine karşınızdayız. Dört yıldır sürdürdüğümüz Ulusal Gastronomi Sempozyumunun bu yıl beşincisini planlamış bulunmaktayız. Bu yılki sempozyum uluslar arası destekli olacaktır. Bundan kastımız artık yavaş yavaş bu önemli konuyu uluslar arası bilgilerle birleştirmek, kaynaştırmak ve karşılıklı bilgi değişiminde bulunmaktır.

Uluslar arası organizasyonları hemen birden kotarmanın zor olduğu bir gerçektir. Bu gerçeğin başarılmasında maddi ve manevi desteklerin olmazsa olmazlığı hepimizce bilinmektedir. Bizler bu ve buna benzer nedenlerle emin adımlarla gitmek istiyoruz.

Bu yılki etkinliğimiz 28-29 Nisan 2011 tarihlerinde Antalya Cam Piramitte gerçekleşecektir. Her yıl olduğu gibi bu organizasyonun birinci ev sahibi Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneğidir. İkinci ev sahibi ise Akdeniz Üniversitesidir.

Sempozyumun amacı; ülkemiz için hayati önem taşıyan turizm sektöründe gastronominin önemini irdeleyerek, turistik işletmelerimizin ve destinasyonlarımızın turist çekme kapasitelerini artırma yolunda yapılması gereken çalışmaları ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda ilgili alanda bilim adamlarımız ve uzmanlarca yapılmış teorik ve ampirik çalışmalar sempozyumda tartışılacaktır.

Sempozyum iki gün olarak planlanmıştır. Birinci gün aşağıda verdiğimiz konular çerçevesinde gönderilen bildiriler ele alınacaktır. Konuları başlıklar halinde şöylece sıralayabiliriz.

1. Gastronomi, Kültür ve Sürdürülebilir Turizm

• Gastronominin önemi, bölgesel ve ülkesel ekonomik gelişime katkısı
• Turizmde mutfakların sürdürülebilirliği
• Turist (tüketici) davranışı ve gastronomi ile ilişkisi
• Destinasyon pazarlamasında gastronomi
• Turizm işletmelerinde “Türk Mutfağı” uygulamaları
• İşletmelerin denetimlerinde yasal durum (İlgili bakanlıklar, yerel yönetimler

2. Gastronomide Yeni Eğilimler ve Konseptler

• Moleküler gastronomi, “Fusion Cooking”
• Temalı yiyecek ve içecek işletmeleri
• Catering işletmelerinin gastronomi açısından yaşadığı sıkıntılar ve geliştirdikleri
yenilikler
• Outsourcing (taşeron) firmalarının gastronomi bilimi açısından avantaj ve dezavantajları

3. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliğinde Yeni Bakış Açıları ve Değerler

• Yiyecek-içecek işletmelerinde stratejik yönetim (kalite, memnuniyet anketleri)
• AB katılım sürecinin yiyecek-içecek işletmeciliği üzerine etkileri
• Yiyecek ve içecek işletmeciliğinde etik sorunlar
• Ürün yönetimi ve/veya gelir yönetiminde yeni uygulamalar ve yeni stratejiler
• Yiyecek ve içecek hizmetlerinde yeni bilgiler ve iletişim teknikleri
• Yiyecek-içecek hizmetlerinde yeni trendler,düşünceler, servis ve ürünler
• Tüketici davranışlarındaki gelişmeler
• Gastronomide gıda güvenliği
• Gastronomide ISO 22 000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve önemi

4. Her Şey Dahil Sistemi Üzerine Tartışmalar

• Pazarlama ve işletme yönetimi açısından HD’nin avantaj ve dezavantajları
• Bütçe planlama ve tutarlılığın sağlanmasında Her Şey dahil sistemi
• Mesleki Standartların korunabilmesi açısından HD sistemi.

İkinci gün ; Gastronominin sanatsal uygulamaları başlığı altında, Pastacılık sanatı, A la carte servis sanatı, Somelier sanatı, Trancheure ve flambe sanatı, Kokteyl hazırlama teknikleri, masa ve salon süsleme sanatı ve bar show çalışmalar uygulamalı olarak sunulacaktır.

Sempozyuma bildiri ile katılacakların bildirilerini gönderme tarihi en son 15 Mart 2011 olarak belirlenmiştir. Sempozyumla ilgili bilgi almak isteyenler http://www.tgyd.net/ sayfasını ziyaret edebilirler.

Sempozyumun tüm turizm camiasına faydalı olması dileklerimle…

Prof.Dr.Ahmet Aktaş
Öğretim ÜyesiSempozyum Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ, Akdeniz Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Sibel GÜLER, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Dündar DENİZER, Anadolu Üniversitesi
Doç.Dr.Uğur GÜNSEN, Balıkesir Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. Nuray TÜRKER, Karabük Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. İrfan ÖZCAN, Akdeniz Üniversitesi

Bildiri Teslim Kuralları ve Katılım Şartları

• Bildiriler Türkçe dilinde hazırlanacak ve sunulacaktır.
• Sempozyum konuları doğrultusunda hazırlanan kuramsal, ampirik yada örnek olaya dayalı çalışmalar sempozyumda sunulacak ve bildiri CD’sinde yayınlanacaktır.
• Editöre gönderilen bildiriler bilim kurulumuzca değerlendirilecek ve en az iki hakemin onayıyla kabul edilecektir.
• Bildiri özetleri ve/veya tam metinler 15 Mart 2011 tarihine kadar aşağıda belirtilen adrese gönderilmelidir.
• Bildiri özetleri bilimsel çalışma formatında olmalıdır. Yazarların detaylı iletişim adresleri ile birlikte “word” (Times New Roman 11) formatında yollanması gerekmektedir.
• Bildiri özeti ve tam metin yazım kuralları sempozyum için hazırlanacak internet sayfasında yayınlanacaktır.
• Kabul edilen bildiriler 05 Nisan 2011 tarihinde açıklanacaktır.
• Sempozyuma katılım ücreti 100.00 TL’dir.(iki gün)
• Sempozyuma katılmak isteyen öğrenciler 25.00 TL’dir.
• Sempozyuma dinleyici olarak katılacakların 5 Nisan 2011 tarihine kadar kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Bilimsel çalışmaların gönderileceği adres;

Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ, aktas@akdeniz.edu.tr
İletişim:0 242 310 20 28 – 0 532 609 88 86

Canan KEPİR, canankepir@akdeniz.edu.tr
İletişim :0 242 310 69 75
Fax :0 242 227 69 91

Tüm Gastronomi Yöneticileri Derneği
www.tgyd.orgArzu Uğurlu, yiyder1@gmail.com
İletişim : 0 537 890 12 17Türkiye - Food & Beverage Manager İş İlanları


Federation of Food & Drink Industry Associations of Turkey